زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دانلود زیرنویس فارسی برای بهترین و جدیدترین فیلمهای سینمایی و سریال‌های تلویزیونی

آپلود زیرنویس
فايل دفعات دانلود توليد کننده (مترجم اصلي) قالب زيرنويس تاريخ افزوده‌شدن
دانلود 4330 FarsiSubtitle.com نمره: 9.0/10قالب: SUB/IDX
Feb 15
دانلود 4635 FarsiSubtitle.com نمره: 9.0/10قالب: SUB/IDX
Feb 15
دانلود 5321 FarsiSubtitle.com نمره: 9.0/10قالب: SUB/IDX
Feb 15
دانلود 5625 FarsiSubtitle.com نمره: 9.0/10قالب: SUB/IDX
Feb 15
دانلود 7262 FarsiSubtitle.com نمره: 9.0/10قالب: SUB/IDX
Feb 15
دانلود 16547 FarsiSubtitle.com نمره: 9.0/10

قالب: SUB/IDX
Feb 15
دانلود 793 maher نمره: 6.6/10

قالب: SUB/IDX

منبع: FarsiSubtitle.com
Feb 15
دانلود 740 sghd SUB/IDX Feb 15
دانلود 586 sghd SUB/IDX Feb 15
دانلود 579 sghd SUB/IDX Feb 15
دانلود 528 sghd SUB/IDX Feb 15
دانلود 571 sghd SUB/IDX Feb 15
Alias Season 5 Episode 12
نسخه SUB/IDX
دانلود
912 sghd کاربر انجمن زیرنویس فارسی نمره: 7.8/10

قالب: SUB/IDX
Feb 15
دانلود 563 sghd SUB/IDX Feb 15
دانلود 555 sghd SUB/IDX Feb 15
دانلود 563 sghd SUB/IDX Feb 15
دانلود 549 sghd SUB/IDX Feb 15
دانلود 555 sghd SUB/IDX Feb 15
دانلود 576 sghd SUB/IDX Feb 15
دانلود 604 sghd SUB/IDX Feb 15